СТУДЕНТТІК ҒЫЛЫМИ ҚОҒАМ

Студенттік ғылыми қоғам – (бұдан әрі – СҒҚ) Қазақ ұлттық хореография академиясы студенттерінің, магистранттарының және жас педагогтарының ғылыми бірлестігі.

СҒҚ мақсаты – студенттік жастарды тәрбиелеп, шығармашылық мүмкіндіктерін ашу негізінде Академияның зияткерлік әлеуетін сақтау және толықтыру.

СҒҚ өз қызметін өзін-өзі басқару, өзара сыйластық және мәдениеттік қарым-қатынас қағидасы негізінде жүзеге асырады.