МИССИЯ ЖӘНЕ МАҚСАТТАР

Idea

– білім берудің заманауи жаһандық үдерістеріне сәйкес көп бейінді хореографиялық білім берудің бірегей моделін құру;
– хореография академиясында жоғары кәсіби педагогтар ұжымын кадрлар даярлаудың барлық бағыттары бойынша жинақтау;
– академияда қызметі білімдерді жүйелендіру, жинақтау және беруге бағытталған ғылыми-әдістемелік орталық құру;
– білім алушылардың шығармашыл әлеуетін іске асыру және оны халықаралық мәдени кеңістікке жылжыту үшін жағдайлар жасау;
– болон конвенциясының принциптерін іске асыру негізінде халықаралық және ұлттық стандарттарға сәйкес келу;
– білім, ғылым және өнер интеграциясының ел ішінде және одан тыс жерлерде Қазақстанның шығармашыл элитасы – түлектердің бәсекеге қабілеттілігін арттыруға септігін тигізетін тиімді моделін құру